Hỗ trợ trực tuyến

Phần mềm KYOCERA Net Manager

Phần mềm KYOCERA Net Manager

Phần mềm quản lý tổng thể 
Kiểm soát tài liệu nhạy cảm và giảm chi phí in ấn.

  • Đặc điểm nổi bật
  • Thông số kỹ thuật
  • Tài Liệu

Chứng thực: Truy cập thiết bị trong một bước bằng sử dụng mã PIN, Thẻ hoặc tên người dùng và mật khẩu.

Bảo mật: In ấn an toàn, mã hóa dữ liệu hoặc “Print & Follow” - Chức năng đảm bảo tài liệu chỉ có thể được truy cập và in bởi những người được ủy quyền.

Báo cáo: Cung cấp các báo cáo thống kê chi tiết được tạo ra bởi một dự án, một người sử dụng hoặc một phòng ban trong thời gian thực hoặc thời gian dự kiến.

Scan-to-Me: Các hồ sơ quét cá nhân sau khi đăng nhập. Bạn cũng có thể thực hiện kết hợp với phần mềm OCR (Optical Character Recognition) chọn thêm.

In di động: In tài liệu từ các thiết bị di động bằng cách gửi email đến máy chủ KNM. Tài liệu in có thể được in ra sau đó bằng cách đăng nhập vào thiết bị.

Hạn mức hoặc tín dụng: Hạn mức có thể được thiết lập cho mỗi người dùng hoặc phòng ban. Tín dụng là giải pháp trả trước rất phù hợp với việc để máy tại nơi công cộng

KIỂM SOÁT & BẢO MẬT LUỒNG TÀI LIỆU CỦA BẠN

KYOCERA Net Manager (KNM) là một phần mềm ứng dụng chạy trên máy chủ được thiết kế để bảo vệ dữ liệu bí mật của bạn, quản lý và kiểm soát tổng thể tài liệu (bao gồm sao chụp / in / quét) và tổng hợp, kết xuất báo cáo chi tiết giúp người quản trị có thể giữ một cái nhìn tổng quan về toàn bộ hệ thống của văn phòng gồm tài liệu, thiết bị và người sử dụng trên giao diện web thân thiện. Nó rất đơn giản quá trình làm việc bằng cách tự động hiển thị một tập hợp các tùy chọn của mỗi cá nhân trên giao diện của thiết bị.

 

Giới thiệu

 

 Trình  diễn tính năng chứng thực người dùng

 

Trình diễn tính năng in bảo mật

 

Trình diễn tính năng sao chụp bảo mật

 

Trình diễn tính năng quét bảo mật

 

LỢI ÍCH

Giải pháp hoàn hảo cho in ấn

Một gói công cụ tổng thể cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan để sao chụp, in, quét.

Hệ thống in bảo mật

Chỉ có người được ủy quyền có thể truy cập để sao chụp, in hoặc quét nhằm ngăn chặn sự rò rỉ tài liệu nhạy cảm

Phân bổ chi phí chính xác

Hạch toán cho người sử dụng, văn phòng hoặc trung tâm cụ thể hoặc tính chi phí cho từng dự án có các mức chi phí khác nhau với rất nhiều loại các báo cáo.

Cá nhân hóa

Ghi nhớ các thiết lập thường xuyên được sử dụng và lưu chúng như các thiết lập mặc định khi đăng nhập.

Dễ dàng cài đặt và quản lý

Tích hợp hệ thống thống nhất duy nhất trong một hoạt động trực quan với các yêu cầu tối thiểu để cài đặt và quản trị hệ thống.

 

đặc điểm nổi trội

Chứng thực

Truy cập thiết bị trong một bước bằng sử dụng mã PIN, Thẻ hoặc tên người dùng và mật khẩu

Bảo mật

In ấn an toàn, mã hóa dữ liệu hoặc “Print & Follow” - Chức năng đảm bảo tài liệu chỉ có thể được truy cập và in bởi những người được ủy quyền.

Báo cáo

Cung cấp các báo cáo thống kê chi tiết được tạo ra bởi một dự án, một người sử dụng hoặc một phòng ban trong thời gian thực hoặc thời gian dự kiến.

Scan-to-Me

Các hồ sơ quét cá nhân sau khi đăng nhập. Bạn cũng có thể thực hiện kết hợp với phần mềm OCR (Optical Character Recognition) chọn thêm.

In di động

In tài liệu từ các thiết bị di động bằng cách gửi email đến máy chủ KNM. Tài liệu in có thể được in ra sau đó bằng cách đăng nhập vào thiết bị.

Hạn mức hoặc tín dụng

Hạn mức có thể được thiết lập cho mỗi người dùng hoặc phòng ban. Tín dụng là giải pháp trả trước rất phù hợp với việc để máy tại nơi công cộng.

 

YÊU CẦU HỆ THỐNG

Hệ điều hành: Windows® Server 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2, Windows® Vista/ 7/ 8/ 8.1**

Bộ nhớ: 2 GB hoặc lớn hơn

Ổ cứng: Còn trống tối thiểu 300 MB