Hỗ trợ trực tuyến

Teaching Assistant

Teaching Assistant

Tổ chức tốt các tác vụ in, chấm điểm và phân tích các bài kiểm tra dạng trắc nghiệm. 

  • Đặc điểm nổi bật
  • Thông số kỹ thuật
  • Tài Liệu

Giảm tải công việc cho  bộ phận IT: Không cần cài đặt phần mềm trên máy chủ, hoặc kết nối với máy tính .

Phiếu trắc nghiệm và đáp án được in  trên giấy thường, không cần đến  các hệ thống quét và phân tích dữ liệu đặc biệt giảm chi phí.

Báo cáo tổng hợp và chi tiết được hiển thị dưới dạng  đồ thị cột, biểu đồ và số liệu thống kê cung cấp cho giáo viên hoặc giáo viên hướng dẫn nhìn nhận nhanh chóng về tình trạng thực tế của học sinh, sinh viên.

Hiệu suất công việc nâng cao bằng việc giảm bới thời gian sử dụng để chấm bài 1 cách thông thường.

Tổ chức tốt chu trình giảng dạy và nâng cao thành tích của học sinh, sinh viên

Các nhà giáo dục đang chịu áp lực liên tục để tìm cách thức mới, hiệu quả và sáng tạo để nâng cao thành tích học sinh, sinh viên cùng với việc cắt giảm chi phí. Để hỗ trợ cho các yêu cầu, sáng kiến, KYOCERA đã phát triển phần mềm Teaching Assistant nhằm biến đổi máy in đa chức năng Kyocera của bạn thành trạm phân tích, chấm điểm, tạo bài kiểm tra

 

LỢI ÍCH

Thực hiện dễ dàng

Bằng việc giúp giáo viên in/ chấm điểm / phân tích  kết quả bài kiểm tra dạng trắc nghiệm 1 cách nhanh chóng

Chấm điểm tự động

Làm tăng độ chính xác và hiệu quả, lỗi của con người hầu như được loại bỏ và giảm bớt khối lượng công việc

Tiết kiệm thời gian

Với việc tạo bài kiểm tra tự động, giáo viên có nhiều thời gian hơn để làm việc với học sinh, sinh viên và tập trung cho việc giảng dạy cũng như xây dựng tài liệu giảng dạy của họ.

Tính linh hoạt cao

Phiếu trắc nghiệm có thể được in theo yêu cầu để giải quyết các nhu cầu kiểm tra của lớp học nhỏ và lớn.

Báo cáo xử lý tốt hơn

Kết quả kiểm tra có thể được in hoặc được chuyển vào email hoặc ổ USB để tiết kiệm giấy, mực và năng lượng

Bảo mật cao

Giữ bảo mật bài kiểm tra của sinh viên bằng cách xóa tất cả các dữ liệu kiểm tra từ các máy in đa chức năng sau mỗi công việc.

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI

Giảm tải công việc cho  bộ phận IT

Không cần cài đặt phần mềm trên máy chủ, hoặc kết nối với máy tính 

Phiếu trắc nghiệm và đáp án được in  trên giấy thường, không cần đến  các hệ thống quét và phân tích dữ liệu đặc biệt giảm chi phí.

Báo cáo tổng hợp

được hiển thị dưới dạng  đồ thị cột, biểu đồ và số liệu thống kê cung cấp cho giáo viên hoặc giáo viên hướng dẫn nhìn nhận nhanh chóng về tình trạng thực tế của học sinh, sinh viên.

Nâng cao hiệu suất công việc

Bằng việc giảm bớt thời gian sử dụng để chấm bài 1 cách thông thường.

Lưu ý: Để giữ bảo mật cho học sinh, sinh viên, tất cả các dữ liệu của bài kiểm tra sẽ được tự động xóa bỏ trên máy sau khi người sử dụng thoát khỏi Teaching Assistant.