Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

In ra Gửi email

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

      Cung cấp các sản phẩm của Công ty tại thị trường phía Nam

Nghiên cứu thị trường miền Nam và đối thủ cạnh tranh

Mở rộng thị trường bán hàng tại miền Nam

Triển khai các định hướng, kế hoạch phát triển của Công ty

 

Bà Phạm Thu Hiền

Phó Giám đốc Chi nhánh Hồ Chi Minh

Tel: 028.38626888 / 0904083183

Email: thuhien@sieuthanh.com.vn

 

Quá trình công tác

2008-2009:Nhân viên phát triển dịch vụ - Phòng Kỹ thuật

2010-2011:Trợ lý Ban Tổng Giám đốc

2013 đến nay: Phó Giám đốc Chi nhánh HCM