Phòng Kinh doanh Phân phối

In ra Gửi email

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

·         Thiết lập và xây dựng các kênh phân phối hàng hóa tại Hà Nội và các tỉnh.

·         Xây dựng các chính sách hỗ trợ, xúc tiến thị trường và bán hàng qua các kênh phân phối.

·         Triển khai công tác chăm sóc, nghiên cứu thị trường đối với đại lý thuộc kênh phân phối.

·         Hỗ trợ các đại lý trong công tác triển khai marketing, hội nghị khách hàng, đấu thầu.

 

Khu vực phía Bắc

Tổ Kinh doanh phía Bắc

Tel: 024.38223888 / Fax: 024.38224455

Email: quynhhoa@sieuthanh.com.vn

 

Khu vực phía Nam

Ông Lê Nhật Việt

Tổ trưởng kinh doanh phía Nam

Tel: 028. 38306633/ 0985963116

Email: kinhdoanhpp1@sieuthanh.com.vn