Phòng Kinh doanh Phân phối

In ra Gửi email

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

      Thiết lập và xây dựng các kênh phân phối hàng hóa tại Hà Nội và các tỉnh.

·         Xây dựng các chính sách hỗ trợ, xúc tiến thị trường và bán hàng qua các kênh phân phối.

·         Triển khai công tác chăm sóc, nghiên cứu thị trường đối với đại lý thuộc kênh phân phối.

·         Hỗ trợ các đại lý trong công tác triển khai marketing, hội nghị khách hàng, đấu thầu.

 


Phòng Kinh doanh Phân Phối

Tel: 024.38223888 (266) / 0913223188

Email: kinhdoanhpp@sieuthanh.com.vn