Phòng Kế toán

In ra Gửi email

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

·         Quản lý nguồn vốn của Công ty

·         Quản lý và cân đối nguồn hàng

·         Quản lý hệ thống lương toàn công ty

·         Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu kế toán

 

 

Bà Hoàng Mỹ Dung

Kế toán trưởng

Tel: 024.38223888 (368) / 0915344166

Email: mydung@sieuthanh.com.vn

 

Quá trình công tác

1998 - 2000: Nhân viên kế toán chi nhánh Siêu Thanh tại Hà Tây

2000 - 2006: Nhân viên kế toán công ty Thanh Nam

2006 - 2007: Kế toán trưởng công ty Thanh Nam

2007 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Siêu Thanh Hà Nội

Công việc của một kế toán trưởng luôn bận rộn với hàng loạt những nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì và tỷ mỷ, đó là cách làm việc của Bà Hoàng Mỹ Dung. Tốt nghiệp trường ĐH Tài chính – Kế toán năm 1998, bà vào làm việc tại chi nhánh của Công ty Siêu Thanh Hà Nội tại Hà Tây.

Những năm đầu với rất nhiều khó khăn và thiếu sự hỗ trợ của công nghệ thông tin đã không ít lần làm Bà nản chí. Nhưng với tính nhẫn nại của “con nhà kế toán”, Bà luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và không để xảy ra sai xót. Tuân thủ pháp luật và chính sách tài chính của Nhà nước là phương châm sống và làm việc của Bà

Năm 2007, Bà Hoàng Mỹ Dung được Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty Siêu Thanh Hà Nội. Với vị trí hiện tại, công việc luôn chiếm hầu hết thời gian hàng ngày nhưng khi tiếp xúc, chúng ta vẫn gặp những nụ cười hòa nhã trên khuôn mặt của Bà.