Phòng Hành chính - Nhân sự

In ra Gửi email

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

·         Quản lý hành chính, quản lý nhân sự của Công ty.

·         Thực hiện và giám sát thực hiện các nội quy, chính sách lao động của Công ty.

·         Quản lý các tài sản trong Công ty.

·         Tuyển dụng nhân sự và xây dựng chế độ đối với người lao động.

 

 

Bà Trần Thị Mây

Phó Giám đốc Hành chính – Nhân sự

Tel: 024.38223888 (388) / 0912479888

Email: tranmay@sieuthanh.com.vn

 

Quá trình công tác

2001 – 2002: Phụ trách thư viện - Phòng Đào tạo.

2002 – 2003: Phụ trách hàng hoá -  Phòng Kinh doanh.

2003 - 2008: Tổ trưởng Hành chính – Phòng Hành chính

2008 đến nay: Phó giám đốc Hành chính nhân sự

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội - khoa Hành Chính năm 1998, Bà Trần Thị Mây vào Siêu Thanh với mong muốn mang những kiến thức của mình áp dụng vào công tác hành chính của Công ty.

Ở Siêu Thanh, Bà đã qua nhiều vị trí công tác khách nhau và ở các phòng ban khác nhau nhưng với kiến thức về quản lý hành chính và sự tỉ mỉ,  Bà đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Khi chính thức được bổ nhiệm vào vị trí phó giám đốc Hành chính nhân sự, Bà đã góp phần xây dựng hệ thống lương, công tác phí và các chế độ đối với người lao động. Cách giải quyết công việc của Bà đã luôn chiếm được cảm tình của đồng nghiệp.