Phòng Nghiên cứu và Đào tạo

In ra Gửi email

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

·         Đào tạo nhân sự cho Công ty.

·         Cập nhật thông tin và nghiên cứu sản phẩm, công nghệ mới.

·         Hỗ trợ kỹ thuật và thông tin sản phẩm cho các Đại lý và các bộ phận trong Công ty.

·         Quản lý hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu và truyền thông của Công ty

·         Kiểm soát chất lượng hàng hoá trong Công ty.

 

Ông Trần Đức Thuận

Giám đốc Nghiên cứu & Đào tạo

Tel: 024.38223888 (268) / 0902093388

Email: ducthuan@sieuthanh.com.vn

 

Quá trình công tác

1995 - 1998: Kỹ thuật viên thuộc phòng Kỹ thuật

1998 - 1999: Tổ phó tổ MC - Phòng Kỹ thuật

1999 - 2001: Tổ trưởng tổ MC - Phòng Kỹ thuật

2001 - 2002: Tổ trưởng Lắp máy & Thanh tra - Phòng Kỹ thuật

2002 -2004: Tổ phó tổ DS4 - Phòng Kỹ thuật

2004 - 2005: Trưởng ban Đào tạo

2005 - 2006: Phó phòng Đào tạo

2006 đến nay: Giám đốc Nghiên cứu & Đào tạo

Ông Trần Đức Thuận bắt đầu công hiến công sức và kiến thức của mình cho công ty Siêu Thanh từ những ngày đầu thành lập. Bắt đầu bằng vị trí kỹ thuật viên, sau đó, ông đã qua nhiều vì trí làm việc trong Công ty và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Giám đốc Nghiên cứu & Đào tạo. Chịu khó học hỏi và cần mẫn là phong cách làm việc của Ông. Sự có mặt của ông trong Công ty bảo đảm chất lượng của đội ngũ nhân viên qua đó góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Siêu Thanh.