Phó Tổng Giám đốc

In ra Gửi email

Ông Nguyễn Quốc Hưng

Tel: Tel: 024.38223888 (588) / 0933666811

Email: hungnq@sieuthanh.com.vn


Sau khi tốt nghiệp đại học Mỏ - Địa chất và Đại học Ngoại thương, Ông Nguyễn Quốc Hưng ra nhập gia đình Siêu Thanh vào những thời gian đầu thành lập với vị trí Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh. Vào lúc này, thị trường thiết bị văn phòng tại Việt Nam bắt đầu bùng nổ với nhiều thương hiệu xâm nhập thị trường cũng với sự cạnh tranh gay gắt. Nhưng với khả năng tiếp cận khéo léo và chiến lược marketing hợp lý, Ông đã đưa doanh thu của phòng Kinh doanh luôn đạt và vượt kế hoạch, góp phần lớn và sự thành công chung của toàn Công ty

Ngoài công việc kinh doanh, ông Nguyễn Quốc Hưng còn rất năng nổ trong các hoạt động phong trào của Công ty như văn hóa, thế thao... nhằm tăng cường thể chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên trong Công ty. Nhờ đó, Siêu Thanh thường xuyên tham gia vào các giải thi đấu văn - thế của Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội và cũng đã dành được nhiều thứ hạng cao.

Năm 2012, Ông Nguyễn Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Tuy công việc kinh doanh luôn bận rộn nhưng vẫn bắt gặp ở Ông một phong cách trẻ trung, năng động.