TRANG CHỦ | LIÊN HỆ |  ENGLISH  |   VIETNAMESE  
 
 
 
CHI NHÁNH
Support
Online

 

 
Lượt truy cập  1429547
Online  4
 
 
 

TRỤ SỞ

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Địa chỉ: 5 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội - VN

Tel: (84-4) 38223888   Fax: (84-4) 39422125

Email: sieuthanh@sieuthanh.com.vn

Website: http://www.sieuthanh.com.vn

 

 

CÔNG TY LIÊN DOANH

CÔNG TY LIÊN DOANH SIÊU THANH VIENTIANE
Đại chỉ: 356 - Nongbon, Group 27 - Banphonexam, Xayxetha, Vientiane, CHDCND Lào

Tel: 00856 21416075     Fax: 00856 21416076